Đây là phiên bản đầu tiên nên còn rất nhiều hạn chế. Phiên bản này có gì mới: -Dung lượng của game được siêu rút gọn bản cài đặt lẫn sau khi…

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game