💢VõLâm88.Com – 16 PHÁI CÀY CUỐC FREE CŨNG TOP 💢
☎️ Hotline hỗ trợ 24/7: 0898 91 91 91☎️
☑️Trang Chủ :
—24/01 — 13:00 Open Chính Thức S1 – Long Giang —-
🎁 1. Free 999999 KNB ( Vàng )
🎁 2. Nhận ngay Kiếm Hiệp 18
🎁 3. Tỉ lệ nạp 10k = 400k KNB (x10000 VNG)
🎁 4. Free Lv79 + Trang bị HKMP 6x
🎁 5. Điểm danh nhận KNB hằng ngày
🎁 6. Train Quái Rớt Vàng KNB ( Map PK )
🎁 7. Cống hiến bang không giới hạn.
🎁 8. Nhận ngay 4 PET SSS
🎁 9. Quà nạp đầu (Miễn phí nhận thời trang VIP)
🎁 10. Nâng tỉ lệ train lửa EXP X10
🎁 11. Tăng phần thưởng các mốc hoạt động
🎁 12. Chỉnh tỉ lệ bày bán tối đa 200%
🎁 13. Cân bằng các hoạt động nhận KNB
🎁 14. Cường hóa 100 lần / ngày.
🎁 15. Kì trân các giá siêu rẻ
🎁 16. Quà kiếm hiệp nhận Đá quá khủng
🎁 17. Mở giới hạn cấp 149 từ đầu
🎁 18. Đấu giá mua đứt tối đa 800%
🎁 19. Hoàn thành 100 năng động mục tiêu ngày nhận : 300.000 KNB,Hòa thị bích,Tín vật môn phái,Đá hồn VIP.
🎁 20. Thương Nhân Tây Vực 3,6,7,CN hàng tuần
🎁 21. Ngoại trang mới Phong Động Thương Lan và Huỳnh Vũ Hoa Gian
🎁 22. Ngoại trang vũ khí mới Nguyệt Lạc Giang Phong

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game