Movie: The Werewolf Game: The Beast Side
OST: Vérité
Song: Yoshitoshi Mari
Lyrics & Compose: Matsumoto Eizou
Background:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game