[‌🇹‌🇭‌🇽] 
 

[‌🇫‌🇴‌🇷] 

[‌🇼‌🇦‌🇹‌🇨‌🇭‌🇮‌🇳‌🇬]❕❕❕ 

BYE 🙋🙋

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game