Hope you enjoyed 👍
their faces though 😂

#twicememes #twice

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game