Riot lộ diện tướng mới Fal’Royr kẻ ngoại đạo hư không với bộ kỹ năng đang được mo5ng chờ!
Xem clip gốc tại XTV Network:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game