► The Hanging Tree – Jennifer Lawrence
Bài hát trong phim do Jennifer Lawrence, được subteam phổ theo lời có thể hát karaoke theo bài hát.
Biên dịch: ViễnLQ
Chỉnh sửa & Encode: Ivan Trần

Vietsub Coming Soon at:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game