Do máy cấu hình hơi yếu nên giật lag mong mn thông cảm

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game