Bài vẽ TT lọ hoa (chất liệu bột màu)
Lớp trung cấp SP mỹ thuật
Trường Trung cấp VH, TT&DL Cà Mau

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/meo-vat