nội dung: 5 phần mềm Game Maker Studio, công cụ Construct 2 ,Unity làm game 3D, phần mềm Godot Engine, Unreal Engine 4 là những công cụ làm games …

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game