Mỗi lần tai nạn có thể mất đến hàng trăm triệu đồng chỉ vì một sai sót nhỏ, thú chơi bên Tây quả là tốn kém.
Đây là video sưu tầm trên mạng, không phải của tác giả.

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game