Các tính năng của chức năng VIP Giang Hồ Minh Tuấn:
– Tăng chuyển đổi Tu Vi: Hệ thống tự động giúp người chơi chuộc lại Tu Vi (điểm Tiềm Năng chuyển thành điểm Tu Vi).
– Mua trang bị VIP trong thương thành: Trong Thương Thành các bộ trang bị đặc biệt chỉ có những người chơi VIP mới có thể mua.
– Quà nhiệm vụ kỳ ngộ: có xác suất lớn nhận được quà đạo cụ cực phẩm trong nhiệm vụ kỳ ngộ.
– Mở xem bói: cho phép mở kỹ năng thầy xem bói, xem bói chúc phúc cho người khác.
– Tăng số ô bày bán: tăng số ô bày bán từ 30 ô lên 60 ô.
– Tăng thêm dung lượng kho: có thể nhận đc dung lượng kho càng lớn (Từ 18 ô len 36 ô).
– Offline bày bán, tu luyện: có thể tiến hành offline bày bán, ofline tu luyện, giúp nhân vật của bạn không bao giờ offline

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game