Đọc sao hạn 2021 tuổi Tuất hầu hết nam nữ mạng các tuổi Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Mậu Tuất, Bính Tuất, Canh Tuất bắt gặp bắt buộc vận hạn nặng nề nhẹ như thế nào. Mời các bạn cộng theo dõi nội dung bài viết.

1. Bảng sao hạn 2021 tuổi Tuất

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng

Mậu Tuất 1958 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh

Canh Tuất 1970 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng

Nhâm Tuất 1982 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo

Giáp Tuất 1994 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh

Bính Tuất 2006 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng

2. Đọc sao hạn tuổi Nhâm Tuất năm 2021

Tử vi Nhâm Tuất 2021 nam mạng

Sao chiếu mệnh: Sao Thái Bạch

Thái Bạch sao ấy khốn cùng

làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài

Tháng Năm là tháng ách tai

Gia đình xáo trộn trong ngoài bất an

Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian sở hữu câu “Thái Bạch quét sạch sẽ cửa nhà”, công việc buôn bán tự do sở hữu tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, sở hữu thể trắng tay, đề phòng quan sự.

Sao này xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm và nó xấu nhất cho những người mạng Kim và mạng Mộc.

Hạn: Thiên Tinh (Xấu)

Thiên Tinh là hạn trung bình

mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay

Thiên Tinh là sao chẳng hay

Ra ngoài mắc bắt buộc dạ tai ngục hình

gặp gỡ hạn Thiên Tinh nên đề phòng ngộ độc. Ra đi ngoài cẩn trọng có thể gặp gỡ chuyện tai bay vạ gió buộc phải chú ý lời ăn tiếng nói. Quý em mà đang mang thai thì đi lại cẩn trọng, cẩn thận trượt té. Đau ốm mà khiến lễ cúng bái thì thời gian nhanh khỏi.

Tử vi Nhâm Tuất 2021 nữ mạng

Sao chiếu mệnh: Sao Thái Âm

Thái Âm rực rỡ cung hằng

Tháng Chín tiền bạc dư ăn tiết kiệm

Tháng Mười, Mười một hạn hành

tránh hai tháng ấy mới lành bản thân

Sao này kém đem lại cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn tiền tài, nhất là liên quan đến bất động sản, làm được toại nguyện những ước mơ của mình.

Hạn: Tam Kheo (Tiểu hạn)

Tam Kheo hạn nhẹ không sao

Đầu năm quan tâm chân tay bắt buộc phòng

Khuyên ai khấn nguyện tận tình,

Cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương.

gặp hạn Tam kheo thì phải đề phòng yêu đương tật ở chân tay, đi xe cộ phải kỹ lưỡng, lưu tâm chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ.

3. Trải nghiệm sao hạn tuổi Giáp Tuất năm 2021

Tử vi Giáp Tuất 2021 nam mạng

Sao chiếu mệnh: Sao La Hầu

La Hầu nghe tưởng ví vang

Tháng Giêng tai ách giữa đàng nên mang

Tháng Bảy bệnh tật lan tràn

Cầu trời khấn phật rõ ràng mới yên

La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu xoàng mang đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, bệnh tật đau ốm, tai vạ, gây hao tổn tiền tài.

Sao này xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch những người thuộc mệnh Mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mạng khác vì sao này thuộc Kim.

Hạn: Tam Kheo

Tam Kheo hạn nhẹ không sao

Đầu năm để ý chân tay bắt buộc phòng

Khuyên ai khấn nguyện hết lòng,

Cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương.

gặp hạn Tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ cần cẩn thận, lưu ý chứng phong rẻ, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ.

Tử vi Giáp Tuất 2021 nữ mạng

Sao chiếu mệnh: Sao Kế Đô

Kế Đô sao ấy dài đông

Chia tay đôi ngả không mong tao phùng

Tháng ba tháng Chín bão bùng

Nhức tai đau óc khốn cộng xác thân

Sao Kế Đô chiếu mạng xoàng xĩnh mang đến tai họa, hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình mang việc ko may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch.

Hạn: Thiên Tinh

Thiên Tinh là hạn trung bình

sở hữu lời chịu tiếng thình lình chẳng hay

Thiên Tinh là sao chẳng hay

Ra ngoài mắc cần dạ tai ngục hình

bắt gặp hạn Thiên Tinh bắt buộc đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp gỡ chuyện tai bay vạ gió buộc phải lưu ý lời ăn tiếng nói. Quý em mà đang sở hữu thai thì đi lại cẩn trọng, cẩn thận té té. Bệnh tật mà khiến cho lễ cúng bái thì nhanh khỏi.

4. Đọc sao hạn tuổi Mậu Tuất năm 2021

Tử vi Mậu Tuất 2021 nam mạng

Sao chiếu mệnh: Sao La Hầu

La Hầu nghe tưởng ví vang

Tháng Giêng tai ách giữa đàng bắt buộc có

Tháng Bảy bệnh tật lan tràn

Cầu trời khấn phật rõ ràng mới yên

La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu kém mang lại những điều ko lành, dính dáng tới pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau đau ốm, tai nạn, gây hao tổn tiền tài.

Sao này xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch những người thuộc mệnh Mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mạng khác vì sao này thuộc Kim.

Hạn: Tam Kheo (Tiểu hạn)

Tam Kheo hạn nhẹ ko sao

Đầu năm lưu ý chân tay bắt buộc phòng

Khuyên ai khấn nguyện nhiệt tình,

Cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương.

bắt gặp hạn Tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên kỹ lưỡng, để ý chứng phong rẻ, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ.

Tử vi Mậu Tuất 2021 nữ mạng

Sao chiếu mệnh: Sao Kế Đô

Kế Đô sao ấy dài đông

Chia tay đôi ngả không mong tao phùng

Tháng cha tháng Chín bão bùng

Nhức tai đau óc khốn cùng xác thân

Sao Kế Đô chiếu mạng xoàng xĩnh đem lại tai họa, hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình sở hữu việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch.

Hạn: Thiên Tinh (Xấu)

Thiên Tinh là hạn trung bình

mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay

Thiên Tinh là sao chẳng hay

Ra ngoài mắc cần dạ tai ngục hình

bắt gặp hạn Thiên Tinh cần đề phòng ngộ độc. Ra đi ngoài cẩn trọng mang thể gặp gỡ chuyện tai bay vạ gió cần để ý lời ăn tiếng nói kẻo vướng họa thị phi.

5. Đọc sao hạn tuổi Bính Tuất năm 2021

Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946

Nam mạng:

Sao chiếu: Sao Thái Bạch

Thái Bạch sao ấy khốn cùng

khiến ăn thua lỗ tứ tung thở dài

Tháng Năm là tháng ách tai

Gia đình xáo trộn trong ngoài bất an

Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu “Thái Bạch quét sạch sẽ cửa nhà”, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, mang thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm và nó xấu nhất cho những người mạng Kim và mạng Mộc.

Hạn: Toán Tận (Đại hạn)

Toán Tận hạn đến thình lình.

Đàn hắn cực kỳ kỵ bỏ mình rộng rãi lúc

Toán tận họa gởi tai bay

Văn thơ khẩu thiệt tổn tài bệnh tật

bắt gặp hạn Toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau ốm đau, ra ngoài thì cẩn thận tai vạ xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng.

Nữ mạng:

Sao chiếu: Sao Thái Âm

Thái Âm rực rỡ cung hằng

Tháng Chín tiền bạc dư ăn để dành

Tháng Mười, Mười một hạn hành

Giảm thiểu hai tháng ấy mới lành bản thân

Sao này kém cỏi đem đến cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, tiền tài, làm được toại nguyện những ước mơ của mình.

Hạn: Huỳnh Tuyển (Đại hạn)

Huỳnh Tuyền hạn ấy nặng thay

Dẫu khỏi tai vạ làm cho rày bệnh tật

Khuyên ai khấn nguyện tận tình,

Cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương.

Đây là hạn xấu tác động chủ yếu ớt về phương diện sức khỏe. Người gặp hạn Huỳnh Tuyền dễ đau yếu hèn, ốm đau nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại.

Tuổi Bính Tuất sinh năm 2006

Nam mạng:

Sao chiếu: Sao Kế Đô

Kế Đô sao ấy dài đông

Chia tay đôi ngả không mong tao phùng

Tháng cha tháng Chín bão bùng

Nhức tai đau óc khốn cùng xác thân

Sao Kế Đô chiếu mạng xoàng đem đến tai họa, hao tài tốn của, tang khó, đau ốm, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình mang việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch.

Nữ mạng:

Sao chiếu: Sao Thái Dương

Thái Dương rực nắng mặt trời

Tháng Sáu vận đến tuổi đời giàu sang

Tháng Mười gia đạo rộn ràng

Công danh chói lọi ngập tràn ước mơ

Thái Dương là phúc tinh, tốt cho nam mạng hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh Mặt Trời, đem lại sự thấp lành, an khang thịnh vượng. Sao này tốt nhất là vào tháng 6 và tháng 10.

Hạn: Cả nam và nữ mạng đều gặp hạn Địa Võng trong năm 2021.

Địa Võng rộng rãi nỗi buồn than.

Lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà

Ðịa Võng hạn cũng ko xong

Như cá mắc lưới giữa cái chẳng may

Địa Võng chủ về đi xa bất lợi, gặp gỡ hạn này bắt buộc tránh xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất.

Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, kỹ lưỡng lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc sở hữu chuyện tang gia, công việc khó khăn, khiến ăn trắc trở cần bỏ giữa chừng.

6. Xem sao hạn tuổi Canh Tuất năm 2021

Tử vi Canh Tuất 2021 nam mạng

Sao chiếu mệnh: Sao Kế Đô

Kế Đô sao ấy dài đông

Chia tay đôi ngả ko mong tao phùng

Tháng ba tháng Chín bão bùng

Nhức tai đau óc khốn cộng xác thân

Sao Kế Đô chiếu mạng xoàng xĩnh mang lại tai vạ, hao tài tốn của, tang khó, ốm đau, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình mang việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch.

Tử vi Canh Tuất 2021 nữ mạng

Sao chiếu mệnh: Sao Thái Dương

Thái Dương rực nắng mặt trời

Tháng Sáu vận tới tuổi đời giàu lịch sự

Tháng Mười gia đạo rộn ràng

Công danh chói lọi ngập tràn ước mơ

Thái Dương là phúc tinh, tốt cho nam mạng hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh Mặt Trời, mang lại sự thấp lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng.

Năm bắt gặp sao Thái dương chiếu mạng thì khiến cho ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp gỡ may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng Đại cát.

– Hạn: Cả nam và nữ mạng đều bắt gặp hạn Địa Võng trong năm Tân Sửu.

Địa Võng nhiều nỗi buồn than.

Lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà

Ðịa Võng hạn cũng ko xong

Như cá mắc lưới giữa loại chẳng may

Địa Võng chủ về đi xa bất lợi, bắt gặp hạn này buộc phải giảm thiểu xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất.

Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc sở hữu chuyện tang gia, công việc cạnh tranh, làm cho ăn trắc trở buộc phải bỏ giữa chừng.

Nguồn: 12 con giáp