►Guild: The Kings Of Paradiso
►IP: RGAME.VN:7777
►Website:
►Forum:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game