THiện Style best of a game !
FB cá nhân :
►IP: SA-MP.VN
Hoặc IP: Rgame.VN
►Fanpage :
►Website:
►Forum:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game