Đại Võ Hiệp Chí – Webgame turnbase 2D màn hình ngang. 3 lớp nhân vật: Võ Đang, Thiếu Lâm (nam), Đường Môn. Có thể ví đây là 1 Cửu Âm Chân Kinh web của Snail Game bởi 2 trò chơi sử dụng hình ảnh nhân vật, NPC lẫn nhạc nền giống nhau.

Trang chủ:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game