Link download game Digital Master bản Việt, Anh,Trung
và Pokemon – Pocket Awakening
1) Bản Việt :
Liên quân thần thú :
2) Bản Anh :
Digital Master (Hơn bản Việt gần 2 năm)

Digi Warfare (Hơn bản Việt 3 tháng)

3) Bản Trung (Hơn bản Việt gần 3 năm)
Digital Adventure

Bản Taiwan (Kém bản Trung 2 tháng)

4) Pokemon Pocket Awakening

#LiênQuânThầnThú #DigiWarfare #DigitalMaster

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game