nhiệm vụ là tìm các cặp hình giống nhau sao cho đường nối giữa cặp hình pikachu đó gấp khúc không quá 2 lần để loại bỏ chúng, màn chơi kết thúc khi loại bỏ được toàn bộ các cặp hình pikachu online trong Game.
—————————————–
link:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game