Night of the Demons :
Ngày phát hành: 9 tháng 9, 1988 (Hoa Kỳ)
Đạo diễn: Kevin S. Tenney .

Diễn viên :
Amelia Kinkade – Angela
Cathy Podewell – Judy
Billy Gallo – Sal
Linnea Quigley – Suzanne
Donnie Jeffcoat – Billy

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/phim