Ngoài ra, tôi sẽ làm những video khác nói về nhiều vấn đề khi học và làm 3D nói chung và 3D Game nói riêng.

Hiện tại, tôi dạy Online các khóa học sau:

3D Game – Master of Hardsurface Modeling

3D Game – Texturing in Substance Painter

Để biết thông tin chi tiết khóa học, cứ inbox nhé.

FB cá nhân:
FB Page:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game