LINK DOWNLOAD thư viện console và project ở dưới phần giới thiệu video này. Basic game programming (Lập trình game cơ bản) Phần 1 — Cơ bản lập trình …

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game