48 GAMING TV – NHẤT MỘNG GIANG HỒ
FB cá nhân:
SĐT – 033 747 8689
#nhatmonggiangho #kiemhiepkimdung

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game