Người tạo Video
A Bạch Công Tử
Bang Normal
ahuy286

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game