Cuteeeee
Mình mới biết chèn chữ hiuhiu

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game