Hướng Dẫn Tạo Web Game MU ONLINE Trực Tiếp Trên VPS 2020
Hướng Dẫn Tạo Web Game MU ONLINE Trực Tiếp Trên VPS 2020
Hướng Dẫn Tạo Web Game MU ONLINE Trực Tiếp Trên VPS 2020
Các Link Cần thiết
– Link Nạp Kim Cương
( sau dấu = là tên tài khoản 127.0.0.1 Là IP VPS của các bạn )
– trình duyệt MAXTHON đã đóng Zip 25mb

– File Sever + navicat ( navicat các bạn có thể hỏi chị gồ cách cài đặt nhé )

– File notepad++ ( để Chỉnh Sửa )

#muonline #mumobi #caidatsevermu #configmuonline #muweb

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game