Id : [email protected]
Pass : Phuc2020
Lưu ý : chữ “P” của pass viết hoa
VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VÙNG ID SANG QUỐC GIA KHÁC

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game