nho ung ho lip cua minh co j co mem phia ben duoi
lien he f

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game