Có câu hỏi các bạn gửi email về hỏi mình sẽ cố giải đáp hết.

Facebook:
Youtube:
Stream :

Đóng góp ý kiến và câu hỏi về [email protected]

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game