==================================
Vmware 12 64bit: (pass:pgaming)
==================================
link: (pass:pgaming)
giải nén bằng 7zip để tránh bị lỗi
==================================
Nguồn:
Do mình sửa lại ip nên up lại link khác, server và client đều giống nguồn

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game