có thắc mắc gì thì cứ cmt ở dưới mình thấy mình sẽ giải quyết choa
LINK :

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game