Cách [email protected] game Bắt chữ mới nhanh gọn hơn

1. Vào cydia, tải Background Manage. Sau đó chỉnh Each App, Forced cho app Bắt chữ.
2. Xong cài Gameplayer vào.
3. Mở game player lên trước, sau đó mở game bắt chữ, ghi nhớ số ruby hiện thời. Chuyển qua game player gõ số ruby( nhớ tắt chỗ Play nằm phía trên góc phải). Search kiểu autodetect. Xong chuyển qua game bắt chữ, giảm số ruby bằng cách dùng chức năng trợ giúp. Sau đó chuyển qua game player gõ số ruby( nhớ tắt chỗ Play nằm phía trên góc phải). Sau đó chọn Modify and Lock, chỉnh lại số 9999 ruby nhấn OK. Xong chuyển qua game bắt chữ, giảm số ruby bằng cách dùng chức năng trợ giúp sẽ thấy ruby thay đổi. Thì exit cái Gameplayer ra.

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game