BEAT : TUNGCHANG KARAOKE
………………………………………………
Lại có hồng say gai cũng thơm,
Hoa thia chi chít cánh thuê cườm,
Hoa mua thưở nhỏ làng bên núi.
Anh hái cùng sim ăn bỏ cơm.
—————————– Huy Cận

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/ca-nhac