Facebook của bọn tớ:
Instagram của bọn tớ: phe.phim

Đây là video nói về ý nghĩa của tên các con sói Direwolf của nhà Stark, và sự liên quan giữa số phận của chúng và các người chủ của nó trong Game of Thrones.

Outro music:
Ross Bugden:

Images and video from Game of Thrones are the property of their creators, used here under fair use.

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game