Facebook của bọn tớ:
Instagram của bọn tớ: phe.phim

Đây là video kể về nguồn gốc của đoàn quân White Walkers – Bóng Trắng, và Night King – Dạ Đế, cùng lịch sử về Long Night, Children of the Forest, War of Dawn, sự hình thành của Night’s Watch, Bức Tường, và vị Anh hùng cứu thế Azor Ahai.

Outro music:
Ross Bugden:

Images and video from Game of Thrones are the property of their creators, used here under fair use.

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game