Game đua xe đường trường, với những chiếc xe thiết kế để di chuyển trên địa hình phức tạp, bạn hãy cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình điều khiển chiếc xe đua, vượt qua chướng ngại vật khó khăn nhất và màu chóng tăng tốc để về đích an toàn:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game