Future 2NE1 (4 years later)
originally posted by yg-life.com

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game