Tựa game Fury Sniper cực hót trên Android nay đã có mặt trên Windows
Game hỗ trợ trên hai phiên bản win 8 và win 10
Yêu cầu Hệ thống
Tối thiểu
HĐH Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1
Kiến trúc ARM, x86, x64
Được đề xuất
HĐH Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1
Kiến trúc ARM, x86, x64
Link :

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game