Fullsrceen (Màn hình): 640×480 and 800×600
3D Graphics (Đồ họa): OFF
3D Graphics Speed (Đồ họa tốc độ): OFF
Sound (Âm thanh): Yes (Có)
HDD: 35MB

Em tuổi 8x và 9x :v
I’m 8x and 9x: v

Feeding Frenzy 1 and 2 (Cá Lớn Nuốt Cá Bé 1 và 2)
Link

Mircisoft DirectX Windows v1.0 Beta

Windows and Graphics Patch 8.1 Beta
Link

Windows PC Emulator Android 2020
Link

Subscribe 600 ✅
Subscribe 700 👋

Thanks!

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game