Nâng cấp kho không khó mà khó ở chổ phải biết chịu khó.
Group trao đổi buôn bán chia sẽ của kênh Snow Wind:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game