#TWICE #STUDIOK #BOATTA

‘이 사과를 먹으면… more & more 해진다고!’

#트와이스 완전체가 #스튜디오케이 에 떴다!
사과를 두고 벌이는 게임 한마당!
승자는 누가 될까요?
함께하시죠!

More from #KBSKPOP

Twitter:
Instagram:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game