Link Steam:
—————————————————————————————————————-
Các phần mềm cần để chơi game:
.NET FRAMEWORK
MICROSOFT VISUAL C++ (FULL 2005~2015, nếu là windows 64bit thì cài đầy đủ cả x64 lẫn x86):
DIRECTX:
GRAPHIC CARD DRIVER: NVIDIA:
AMD:
XNA FRAMEWORK:
PHYSX:
OPENAL:
———————————————————————————————————–
Email: [email protected]
Music Background: Tobu – Candyland

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game