From: VN-ZOOM

Patch 4.1:
Patch 4.2:
pass: kilimangiero
Copy on CSLC folder.
!!!!: Choose CĐ-Đấu Đội before copy

Full 4.1 download:
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
Pass: kilimangiero

Download 4.2 full:
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
pass: kilimangiero
¤ After downloading use FFSJ to join 5 part together. And Setup 🙂
Link FFSJ:

ENJOY

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game