• CS LC là 1 CS mod dược mod từ CSO NST bởi kilimangiero (VN-Zoom) :v đây là 1 game offline nhẹ , hay :v thích hợp cho những bạn có máy yếu hoặc là k đầu tư được nhiều trong CrossFire ( CF ) :v

• Link download Ver 4.3

• Link download Ver 4.4

• Dùng FFSJ để nối lại nhé :3

• Nguồn : VN-Zoom

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game