Đánh bài cào thua tức quá nên tối 19/02/2017 anh Quốc Đạt nhà bên vẫn không cam tâm nên đã qua khiêu chiến mình lúc 21:15…và anh ta vẫn ôm hận quay về lần 2, kaka

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game