Một bộ truyện dữ dội, gây ám ảnh nữa của tác giả Nhĩ Căn. Tác giả vẫn mang văn phong ấn tượng như truyện tiên nghịch, nhưng với Cầu Ma thì Nhĩ Căn còn đi sâu hơn nữa. Xuyên qua những tầng lớp nguyên tắc,…