Nếu các bạn chỉnh qua 1 ngày rồi mà các bạn lùi lại 1 ngày thì thời gian chờ tim sẽ dài hơn.

Chúc các bạn thành công

Thanks for watching this video.

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game