Đổi tiên file hl thành empires2 hoặc age2_x1
lệnh cài đặt lan -console -game cstrike
Run this program as an administrator Chọn windows 7

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game