VIDEO KHÔNG NÓI VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI HAY BẤT KỲ THỨ GÌ, MONG MỌI NGƯỜI HIỂU !!!

Chú thích:
SEAP Games ( Southeast Asian Peninsula Games ) là tên cũ của SEA Games từ năm 1959 – 1975

Credit:
Track: Galactic eye – Lion
Link:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game