Auto Webgame Ngọa Long V1.8.0 Chạy map, tháp, boss không chiếm chuột và màn hình khi dùng trình duyệt tango
Auto được test trên nền www.ngoalongvn.com

– Trang chủ Auto:
– Tác giả:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game